Установка АС370-К для наплавлення циліндричних та конічних поверхонь. 

Установка АС370-К призначена для автоматичного наплавлення циліндричних та конічних зовнішніх та внутрішніх поверхонь.

Спосіб наплавлення - електродом, що плавиться, в середовищі захисного газу (МІГ/МАГ-зварювання) суцільним або порошковим дротом, а також СМТ-процес.

Наплавлення виконується по спіралі з регульованою швидкістю як без, так і з коливаннями.

Складається з
 • Основа;
 • Механізм переміщення пальника вздовж осі виробу (X);
 • Механізм переміщення пальника по вертикалі (Z);
 • Обертач виробу;
 • Опора виробу, що переміщується;
 • Фіксатор виробу, що переміщується;
 • Блок керування;
 • Пульт оператора;
 • Комплект зварювального обладнання.
Технічні характеристики установки
Напруга живлення, В ~3х380
Сумарна споживана потужність, кВт
(без зварювального обладнання)
2
Вантажопідйомність обертача, кг 125
Крутний момент, Нм 63
Швидкість обертання планшайби, об/хв 0.2 ... 5
Привід обертання Частотний перетворювач
Максимальний зварювальний струм, що підводиться, А 500
Діаметр поверхні, що наплавляється, мм
- зовнішній
- внутрішньої

20 ... 300
110 ... 230
Довжина поверхні, що наплавляється, мм
- зовнішній
- внутрішньої

до 1500,
до 1000
Привід переміщення по X та Z Сервопривод
Габаритні розміри установки, мм (довжина, ширина, висота) 2500 х 2000 х 2000
Установка забезпечує
 • Програмне керування всіма механізмами та пристроями установки, а також діагностику їхнього стану від контролера.
 • Керування установкою від компактного переносного пульта.
 • Контурне керування переміщенням пальника по лінійній траєкторії (утворюючі циліндричні або конічні поверхні) із заданням необхідної лінійної швидкості інструменту та окружної швидкості виробу, що наплавляється, а також параметрів коливань пальника щодо лінійної траєкторі.
 • Спосіб програмування траєкторії «від точки до точки», тобто з переміщенням пальника за допомогою переносного пульта в початок і кінець ділянки, що наплавляється, і автоматичним записом координат цих точок в пам'ять контролера
 • Формування бібліотеки попередньо записаних координат поверхонь, що наплавляються - 9 шт.
 • Формування бібліотеки попередньо записаних параметрів режиму наплавлення – 9 шт.
 • Наплавлення з коливаннями інструменту та плавним регулюванням амплітуди та періоду коливань, тривалості затримки пальника у крайніх точках коливань.
 • Одночасне керування 2-ма сервоприводами переміщення пальника та приводом обертання виробу.
 • Плавне регулювання параметрів режиму зварювання.
 • "Гаряче"", тобто в процесі наплавлення, редагування параметрів (швидкість наплавлення, крок наплавлення, амплітуда і період коливань, затримка пальника в крайніх точках коливань).
 • Швидке переналагодження під наплавлення виробів різних типорозмірів.
Послідовність роботи установки
 • Підготовлений до наплавлення виріб встановлюється на орієнтуючі упори та фіксується на установці;
 • Оператор у режимі налагодження налаштовує положення пальника, переміщуючи його по вертикалі та вздовж осі виробу; запам'ятовує положення пальника у точці початку наплавлення;переміщує пальник до краю закінчення наплавлення та запам'ятовує положення пальника в точці закінчення наплавлення. Управління переміщенням пальника здійснюється за допомогою кнопок на пульті оператора;
 • Додатково можлива переорієнтація пальника шляхом зміни конфігурації кронштейнів його кріплення та за допомогою коректора його положення;Після натискання кнопки «Пуск» автоматично виконуються такі операції: опускання механізму орієнтації виробу; переміщення пальника на початок наплавлення, запалення дуги при нерухомому виробі, обертання виробу зі зварювальною швидкістю та з синхронним з ним поздовжнім переміщенням пальника на задану відстань, повернення пальника у вихідне положення;
 • В установці програмно задається послідовність руху пальника за координатами X (подовжньої вздовж осі виробу) та Z (за висотою). Наприклад, для наплавлення зовнішньої поверхні підхід виконується в послідовності - X потім Z або одночасно, відхід - Z потім X або одночасно, а для внутрішньої поверхні підхід - Z потім X, відхід -X потім Z.
Впровадження

В 2012р. для ТОВ «Концепт», Донецьк, Україна.